Informaţii esenţiale despre benzină

Ce este cifra octanică (CO)?

Cifra octanică (CO) caracterizează capacitatea unei benzine de a asigura o ardere constantă a carburantului şi evitarea detonaţiei, conducând la funcţionarea echilibrată şi eficientă a motorului. Cerinţa standardului european EN228 este pentru un nivel al CO de minim 95 unităţi.

Ce sunt aditivii?

Aditivii sunt substanţe chimice care adăugate în cantităţi mici îmbunătăţesc anumite proprietăţi ale benzinei . Cu un carburant aditivat se obţine o performanţă maximă a motorului, satisfacţie în conducerea autovehiculului şi economie în costurile de întreţinere ale motorului.

Conţinutul de bio-carburant

Biocarburantul este un carburant lichid produs din biomasă. Prin utilizarea de biocarburant se reduc emisiile de gaze cu efect de seră. Conţinutul maxim admis de biocarburant în benzină este reglementat prin standardul european EN228. Respectarea conţinutului maxim garantează că nu este afectată funcţionarea motorului.

Informaţiile despre caracteristicile carburantului trebuie să fie afişate la pompa obligatoriu: preţul, aditivarea, cifra octanică, conţinut biocarburant.