Informaţii esenţiale despre motorină

Ce este cifra cetanică (CC)?

Cifra cetanica (CC) caracterizează capacitatea motorinei de a asigura autoaprinderea adecvată a carburantului conducând la funcţionarea echilibrată şi eficientă a motorului. Cerinţa standardului european EN 590 este pentru un nivel al CC de minim 51 unităţi.

Motorină de vară sau de iarnă?

La temperaturi exterioare coborâte (sub 0 C) pot apare dificultăţi în sistemul de alimentare şi asigurarea bunei funcţionări pentru motorul diesel. Din acest motiv iarna trebuie să utilizăm o motorină adecvată sezonului. Standardul Naţional SR EN590 impune asigurarea unei valori pentru caracteristica – Temperatura Limită de Filtrabilitate (TLF) – mai mică de minus 15 grade. Producătorii pot oferi şi sortimente cu un TLF mult mai scăzut.

Conţinutul de biodiesel

Conţinutul de biodiesel din motorina reprezintă procentul de biocombustibil obţinut din biomasa (răpită, soia, etc.). Prin utilizarea de biodiesel se reduc emisiile de gaze cu efect de seră. Conţinutul maxim admis de biodiesel din motorina este reglementat prin standarde la maxim 7%. Respectarea conţinutului maxim garantează că nu este afectată funcţionarea motorului.

Informaţiile despre caracteristicile carburantului trebuie să fie afişate la pompa obligatoriu: preţ, cifra cetanica, temperatura limita de filtrabilitate şi conţinutul de biodiesel.